VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE

SJÖGLÄNTAN –När behovet av vård dygnet runt måste finnas är det särskilda boendet aktuellt. Här finns alltid personal dygnet runt men också utrymmen för stimulans, umgänge och aktiviteter. Denna boendeform kräver kommunala beslut men skall i övrigt ha samma möjlighet till umgänge och aktiviteter som i de andra boendeformerna i SeniorForum-konceptet

Anläggningen ”Nya Sjögläntan” ligger i Vinslöv i Hässleholms kommun och var färdig att tas ibruk 2010 – 2011. Här finns 46 lägenheter, ett nytt tillagningskök, restaurang och en stor härlig trädgård för utevistelse.

VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE

Gården har ett väl använt ”orangeri” odlingslådor för blommor och kryddor och inte minst några hönor och en tupp som permanenta invånare.

Sjögläntan är också centrum för hela omsorgsverksamheten i Vinslöv med omnejd. Hemtjänst, hemsjukvård och verksamhetsledningen utgår från huset. C.a 100 personer har sin anställning här.

EKENÄSSJÖN – Vi ritade för några år sedan en anläggning för vård- och omsorgsboender i utkanten av Vetlanda kommuns. Villkoren var att sammanfoga 3 vård-avdelningar med 11 lägenheter i varje på ett plan. Lösningen med 2 separata innergårdar för gemenskap mellan dom boende, men också med separata uteplatser för varje lägenhet känndes väldigt tilltalande. Här fanns också kök, restaurangdel och övriga ytor för omsorgverksamheterna i kommundelen.

Detta lite annorlunda och moderna äldreboende kan stå modell för både ett nytt trygghetsboende eller ett omsorgsboende med vård dygnet runt.

© Copyright - Seniorforum