TRYGGHETSBOENDE

Trygghetsboendet är till för dig som har behov av tillsyn och viss vård i hemmet. Huset liknar mer ett flerbostadshus men även här skall finnas utrymmen för gemenskap med övriga boenden. Kommunen är också delaktiv i boendeformen.

I Vejbystrand i Ängelholms kommun gjordes under 2011 en förstudie med ett 40-tal lägenheter i 3 punkthus. Upplägget var att koppla bostäderna till en befintlig anläggning vägg i vägg som redan idag innehåller restaurang, rehablokaler med personal, stora umgängesytor mm.

Exemplet i Vejbystrand kan användas på andra ställen där det redan finns fasiliteter men som behöver kompletteras med bostäder. Lokaler används bättre, personalstyrkan kan utökas och en effektivare och roligare anläggning skapas.