Seniorforum
– ett helt koncept!

Vi kallar vår konceptidé för SeniorForum – ett helt koncept – som omfattar bostäder för seniorer som företrädesvis är i mogen ålder och söker ett mindre, bekvämare och mera anpassat boende än där man bor i idag.

Mellan tiden i det aktiva och stimulerande seniorboendet och ett boende som kräver tung vård är det s.k trygghetboendet en bra form. Här finns en viss del hemtjänstverksamhet men i övrigt lika aktivt som annat seniorboende.

Inom ramen för seniorforumkonceptet finns den tredja boendeformen som kallas – ”särskilt boende” eller vård och omsorgsboende som det nu betecknas. Här ges vård dygnet runt av kvalificerad personal.

Våra tre boendeexempel visar på lösningar för olika skeden i livet men alla måste vara anpassade för ett aktivt och stimulerade liv, även i livets slutskede.

Seniorforum
– ett helt koncept!

På denna hemsida visar vi olika exempel på projekt som alla har sin utgångspunkt i det som vi kallar Seniorforum-konceptet. Här finns en metodik som startar vid människors önskan om anpassade boendeformer. En förstudie identifierar förutsättningarna för varje enskilt projekt som därefter följs av medlemsvärvning och intresseanmälningar. Därefter om förutsättningar finns projektering, byggnation, upplåtelseform, finansiering och fastighetsförvaltning.

Varje projekt är självklart unikt men alla följer arbetsmetoden i SeniorForum-konceptet.

Välkommen att kontakta
Jan Ekholm, 0705-940 330 jan.ekholm@seniorforum.se

© Copyright - Seniorforum