KONTAKT

SeniorForum AB har en lång erfarenhet av olika bostadsprojekt för seniorer. Nyproduktion eller förädling av gamla byggnader, finansiering eller bara idé-diskussioner. Vi förmedlar också befintliga anläggningar till nya ägare. Vi diskuterar gärna dessa frågeställningar med både privata aktörer och kommuner.

Seniorforum i Sverige AB ( 556372-6792)
Utövägen10a 371 37 Karlskrona eller Skomakaregatan 10 A 211 34 Malmö.
telefon 0705-940 330 e-post: jan.ekholm@seniorforum.se

info@seniorforum.se