SAMARBETSPARTNERS

Willa Nordic AB är ett företag som arbetar med unika arkitektritade villor men också i stor utsträckning med större byggprojekt. Ett exempel är ”Nya Sjögläntan” i Vinslöv med 4.700 m2 BTA i två plan, ett annat en kyrka i Jönköping, ”Åkersberga” ett tredje ett flerbostadshus med 42 lägenheter i tre plan för försvaret räkning i Upplands Bro. Willa Nordic har också byggt en senioranläggning ”Florahöj” utanför Helsingör som står som förebild för de seniorbostäder som ingår i Seniorforum-konceptet. www.villanordic.se

ForumBostäder AB är en relativt ny bolagsgrupp i vilken Seniorforum är en av delägarna. ForumBostäder arbetar just nu med projektet på Södra Äspet i Åhus som omfattar ett 50-tal nya villor samt en anläggningen med 22 marklägenheter grupperade runt ett gemensamt hus för umgänge och aktiviteter. I Vinslöv rivs nu gamla Klockaregården och till hösten 2016 påbörjas ett nybygge med 40 marklägenheter och ett gemensamt klubbhus för umgänge och aktiviteter. Här är upplåtelseformen kooperativ hyresrätt. Läs mer på www.forumbostäder.se och www.sodraaspet.se

Samarbetspartners

InnovAge AB och Per-Olof Svennson www.innovage.eu har en gedigen erfarenhet från Blekinge Tekniska Högskola BTH där han drivit forskning för en trygg och trivsam boendemiljö för äldre männskor i olika projekt. Inom BTH pågår projekt om hälsovetenskap inom framtidens boendemiljöer.

Arkitektgruppen Tullberg AB i Arlöv har medverkat vid ett flertal projekt för utformning av våra bostadsprojekt. e-post sten.tullberg@telia.com

Vi söker också privat eller kommunala partners som vill och har förmåga att äga och förvalta projekt som är under planering.

© Copyright - Seniorforum