UTMÄRKELSER

Seniorforum-konceptet har uppmärksammats genom ett EU-projet där 5 länder i Europa jämfört olika idéer om framtidens boendemiljöer för äldre människor. Projektet drevs av Blekinge Tekniska Högskola BTH, under ledning av Per-Olof Svensson. Arbetet utmynnade bland annat i en bok – Rekommendationer för planering av seniorboende – . Seniorforum-konceptet med – bostäder, medlemsgemenskap och finansieringsmodell, blev – Best Practis in Europa – i detta EU-projekt.

Varje år driver FN ett boendeprojekt – World Habitat Awards – där 6 utvecklingsländer och 6 industriländer presenterar olika konceptidéer. Seniorforum – a whole koncept – blev 2010 nominerad som en av dessa 12 idéer. Även här var BTH en drivande kraft som synliggjorde konceptet.